من مطئن هستم بانک مرکزی ما قادر هست مشکل ارز را مهار و کنترل کند. این بحث‌ها یک مقدار واقعیت آن آثار دو سه ماه پیش است یک مقدار هم تبلیغات روانی دشمن است دست به دست هم داده و البته باید صادرکنندگان ما دو کار عمده انجام دهند یکی اینکه صادرات را بالا ببرند، دولت هم آماده کمک است و موانع را برمی‌دارد و شاهدم که در این زمینه دولت صادرکنندگان را یاری می‌کند. بخش های سیاسی - اقتصادی ما شبانه روز کار می‌کنند که این گشایش بیشتر شود و بتوانیم کالای بیشتری صادر کنیم و در همین اردیبهشت کالای بیشتری صادر کردیم، خرداد کاملا متفاوت است با شرایط فروردین و اسفند سال گذشته و در عین حال صادرکنندگان هم باید بدانند ارز مالِ دولت است آنهایی که این ارز و صادرات را به دست آوردند و خارج فرستادند با مهندسین و کارگرانی این کار را کردند که مدارس و دانشگاه های ما آنها را پرورش دادند، با انرژی یارانه‌ای که در اختیار آنها بوده کار خود را انجام داده اند، با وسایل حمل و نقلی حمل کردند که با یارانه بوده، کارگران آنها با یارانه دولت کمک شدند، یک بخش بزرگ بار به دوش دولت بوده و فتوای صریح حضرت امام(رضوان‌الله تعالی علیه)...

شناسه خبر: 116034 -

چهارشنبه 4 تير 1399 - 18:58

0% ...

شناسه خبر: 116034

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده