تقدیم استوارنامه سفیر جدید جمهوری دمکراتیک خلق کره به دکتر روحانی

چهارشنبه 4 تير 1399 - 18:41

شناسه خبر: 116007