تقدیم استوارنامه سفیر جدید بلغارستان به دکتر روحانی

چهارشنبه 4 تير 1399 - 18:08

شناسه خبر: 116004