تقدیم استوارنامه سفیر جدید مجارستان به دکتر روحانی

چهارشنبه 4 تير 1399 - 17:25

شناسه خبر: 115999