در این شرایط کرونایی اولاً باید دولت الکترونیک را با سرعت جلو ببریم؛ چاره‌ای نداریم جز این سبک زندگی که گفتم مقصودم فقط دست ندادن به یکدیگر نیست، مقصودم تنها ماسک نیست؛ سبک زندگی یکی‌اش این است که ما در شرایط فعلی کارها و خدمات را از طریق فضای مجازی در اختیار مردم انجام دهیم و امروز به من گزارش داده شد که در زمینه بیمه شخص ثالث نسخه‌های کاغذی دیگر حذف شده و مردم می‌توانند کار بیمه و حتی کار خسارت را از طریق فضای مجازی انجام دهند، همین یک تصمیم یعنی 50 میلیون اقدام نسبت به موضوع بیمه شخص ثالث که در فضای مجازی انجام می‌گیرد. بنابراین در زمینه دولت الکترونیک تمام دولت بسیج خواهد شد که روز به روز خدمات مردم توسط فضای مجازی در اختیارشان قرار بگیرد. این برای مبارزه با کرونا و برای سبک زندگی جدید یک اصل بسیار مهم است. البته شرکت های دانش‌بنیان کارشان را توسعه می‌دهند؛ اینکه درآمد 5 هزار شرکت دانش‌بنیان 120 هزار میلیارد در یکسال بوده به معنای یک تحول بسیار بزرگ در علم و فناوری جدید در کشور است.

دکتر روحانی در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 115801 -

چهارشنبه 21 خرداد 1399 - 14:57

شناسه خبر: 115801

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده