در جلسه امروز 2 تا 3 تصمیم جدید اتخاذ کردیم که در مسیر بازگشایی‌های جدید است. ما در عین حال باید توجه داشته باشیم که این بازگشایی‌ها به این معنا نیست که خطراتی که وجود داشت، کاهش پیدا کرده است بلکه به این معنا است که باید با احتیاط کارهای روزمره را هم تا جایی که امکان‌پذیر است ..... آن تصمیمی که امروز گرفتیم، اولین آن درباره مساجد است که مورد درخواست متدینین بود و البته همه مردم ما متدین هستند. می‌خواستند مساجد اگر برای همه امور باز نیست، اما برای نماز یومیه باز شود. صبح، ظهر و شب، برای نماز یومیه مسجد باز شود که مردم فرصت داشته باشند وارد مسجد شوند، نماز بخوانند و اگر هم می‌خواهند نماز جماعت بخوانند، فاصله‌ها و دستورالعمل‌ها را مراعات کنند. اگر فرادا است که فرادا می‌خوانند و از مسجد خارج می‌شوند. این یک موضوع که درب مساجد در سراسر کشور با اجرای دستورالعمل‌ها برای نمازهای یومیه باز می‌شود. مسأله دوم مسأله پاساژها است که محدودیت‌هایی برایشان قایل بودیم که تا ساعت 6 بعد از ظهر باشند و بعد ببندند. این محدودیت‌ها را از لحاظ ساعت کاری برمی‌داریم. ان‌شاء الله خودشان هم همه دستورالعمل‌ها را مراعات می‌کنند که مشک

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

شناسه خبر: 115624 -

شنبه 10 خرداد 1399 - 15:18

شناسه خبر: 115624

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده