بی‌تردید کار مجلس شورای اسلامی، اجرا و مسئولیت‌های اجرایی و قضایی نیست. استقلال قوا در قانون اساسی ما تأکید شده است اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و در برابر یکدیگر ایستادن نیست. می‌توانیم با حفظ استقلال قوا، تعامل قوای ما به گونه‌ای باشد که به هدف اصلی دست یابیم. مجلس، دولت، قوه قضائیه و نیروهای مسلح همه برای رفاه، آسایش، نظم عمومی، عدالت‌ و استقلال و حفظ تأمین منافع ملی کشور است و بنابراین آن هدف را در ضمن اجرای وظایفمان نباید از یاد ببریم. دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند. ما از مجلس "اخوت" را می‌خواهیم همانطور که همه ما از رهبری بزرگوارمان "ابوت" را می‌خواهیم و مطمئن هستیم با همکاری همدیگر در این سال بسیار سخت به مردم امید بیشتر می‌دهیم و یأس بیشتر را برای دشمنان نظام و دشمنان ملت بزرگ ایران و پیشرفت و توسعه کشور را ادامه خواهیم داد

در مراسم افتتاح یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی :

شناسه خبر: 115558 -

چهارشنبه 7 خرداد 1399 - 14:02

شناسه خبر: 115558

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده