وزارتخانه صنعت، صنایع سنگین و معادن بوده و بازرگانی را با هم یکی کرده و به یک وزارتخانه بزرگ تبدیل کردند. اداره این وزارتخانه بسیار سخت و سنگین است همه آنهایی که در گذشته در این زمینه تلاش کردند از آنها تشکر می‌کنم و امروز که این بار مسئولیت بر دوش برادر عزیز آقای مدرس خیابانی قرار گرفته ، همه باید او را یاری و کمک کنیم تا بتواند این بار سنگین را ادامه دهد و شاهد شرایط بهتری باشیم.

در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 115314 -

چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 - 16:29

شناسه خبر: 115314

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده