و آخرین نکته من راجع به پول ملی است. داستان زیبایی در کشور ما داشتیم، داستان عجیب غریبی، سالیان دراز بود یک پول ملی داشتیم روی نوشتار و کتابت و یک پول ملی داشتیم در گفتار و زبان، .... برای اینکه ما ذهن مردم را از یک محاسبه بیخودی خلاص کنیم، یک بخشی از وقت مردم سرِ این تومن و ریال تلف می‌شود. بعضی در روزنامه می‌نویسند که آیا آثار تورمی دارد؟ آیا آثار در رشد اقتصادی؟ من خودم که مصرّ بودم این لایحه به مجلس داده شود و از مجلس تشکر می‌کنم که این لایحه را تصویب کرد می‌خواستم مردم در زندگی راحت شوند، نوشته و گفتارشان یک جور باشد ده گونه در ذهن خود محاسبه نکنند، آن که مردم در عمل قبول دارند تومان است، تمام معاملات مغازه‌ها هم که بروید از آن دستفروش تا آن فروشگاه بزرگ با تومان معامله می‌کند. تا وقتی می‌خواهی بنویسی یک جای رسمی باز می‌شود ریال یعنی دولت خودش را از مردم جدا کرده بود، مردم با تومان حرف می‌زدند، دولت با ریال می‌نوشت. باز دولت هم می‌خواست حرف بزند با تومان حرف می‌زد. ... بنابراین فکر می‌کنم یک کار خیری است؛ البته از لحاظ وجهه بین‌‌المللی هم خیلی بهتر است وقتی می‌خواهیم واحد پول ملی خود را با واحد پول..

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

شناسه خبر: 115171 -

چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399 - 16:43

شناسه خبر: 115171

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده