ترس بیش از حد، دلهره بیش از حد، اضطراب بیش از حد از خودِ‌ این کرونا و از این ویروس بدتر است و واقعا می تواند زندگی مردم را در هم بشکند و آسایش را از مردم بگیرد اما در عین حال هم نباید بی احتیاطی کنیم یعنی هم باید دلهره و اضطراب اضافه نباشد و هم باید احتیاط لازم انجام بگیرد. دولت در این مدت برای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و کارهایی که لازم دیده کمتر از قوه قهریه و زور استفاده کرده و گفته که اینجا را قفل و پلمپ می‌کنم و اینجا دستگیر می‌کنم بلکه با مردم حرف زده و گفته که مردم بیایید این کار را بکنید و از مردم خواهش کرده است و متخصصین به مردم آموزش دادند.

در نشستی با روسای انجمن های علمی دانشگاهی :

شناسه خبر: 115011 -

سه شنبه 9 ارديبهشت 1399 - 11:34

شناسه خبر: 115011

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده