شرایط سختی امسال داریم. همه دنیا شرایط سختی دارد، ولی راجع به کرونا، باید، با تدبیر و بدون دلهره کار کنیم. البته اصول را مراعات کنیم. بله کرونا است، ما باید از آن فاصله بگیریم و او به سمت ما می‌آید ما باید از او فاصله بگیریم و چاره‌ای جز این نداریم. .... اما در عین حال همه باید مراعات کنیم، پس این یک واقعیتی است که امروز پیش روی ما است و وجود دارد و با این شرایط باید خودمان را سازگار کنیم. نسبت به کرونا باید خیلی احتیاط کنیم ولی نباید دلهره زندگی ما را فرا بگیرد. زندگی راحتی داشته باشیم توأم با احتیاط و با همه دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود و آن دستورالعمل‌ها را باید دقت کنیم و عمل کنیم.

شناسه خبر: 114944 -

شنبه 6 ارديبهشت 1399 - 20:54

شناسه خبر: 114944

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده