در روزهای سخت کرونا همه پای کار بودند و در اینجا باید از تمام دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی تشکر کنم که در روزهای سخت، یعنی روزهای پایانی اسفند و روزهای اول فروردین که روزهای پیک در این بیماری بود، همه پای کار آمدند و در کارخانجات و کارگاه‌ها مشغول کار، تولید و فعالیت شدند. اگر این فعالیت‌ها نبود، آن وقت بازار ما اشباع نبود و نیازمندی‌های مردم تأمین نبود چون تنها مبارزه با این ویروس نیست بلکه حل معضلات، مشکلات و نیازمندی های ضروری و روزمره مردم هم حائز اهمیت است که کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت و واقعاً جای تشکر از ملت بزرگ، کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان و همه آنهایی دارد که در این زمینه تلاش و کوشش کردند. بگذریم از یک گروه کوچکی که کاسب‌اند و روز تحریم، کاسب تحریم‌ و روز کرونا، کاسب کرونا هستند. یک افکار کودکانه و بچه‌گانه‌ای در ذهن یک اقلیت کوچکی سیر می‌کند و خیلی متأسفیم این اقلیت کوچک خط را از بیرون می‌گیرد و متاسفانه هر چه آنها می گویند، اینها دومرتبه تکرار می کنند و بلندگویی هستند که حرف بیگانگان را تکرار می کنند. راجع به آمار تردید می کنند، راجع به درمان تردید می کنند، راجع به پیش

جلسه هیات دولت

شناسه خبر: 114866 -

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399 - 15:53

0% ...

شناسه خبر: 114866

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده