از عزیزان خواهش شده است که هر کس در استان خودش باقی بماند و به استان‌های دیگر سفر نکند و اگر کسی هم بخواهد این را اجرا نکند، اینبار یک مقدار سختگیرانه با او برخورد می‌شود و اگر بخواهد مقاومت کرده و گوش نکند، جلویش گرفته می‌شود. مجازات‌هایی هم برای این افراد در نظر گرفته شده است که امیدوارم هیچ‌وقت در این طرح به مجازات نرسیم.یعنی اینقدر مردم هوشمندانه عمل کنند و همکاری خوبی با پلیس و نیروی انتظامی که سر جاده‌ها هستند، داشته باشند و آنها هم اینقدر خوب عمل کنند که نه نیاز به جریمه و نه نیاز به خواباندن ماشین داشته باشیم. می‌خواهیم این امر هیچ وقت اتفاق نیفتد و آنقدر مواردش نادر باشد که به چشم نیاید همه خودشان عمل کنند و این به عنوان وظیفه بزرگ ملی و انسانی ما است. این طرح و اصل مصوبه آن تا 15 فروردین و ادامه‌اش تا 20 فروردین است، به طور طبیعی تا 20 فروردین گفتیم و 15 فروردین یک بار دیگر مرور می‌کنیم لذا مردم بر مبنای 20 فروردین در نظر بگیرند و این مدت را همکاری و لطف کنند چرا که با همکاری شما است که کار پیش می‌رود.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا:

شناسه خبر: 114458 -

شنبه 9 فروردين 1399 - 17:14

0% ...

شناسه خبر: 114458

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده