ارتباط ویدئوکنفرانس با استانداران و مسئولان بهداشتی چهار استان کشور

شناسه خبر: 114444 -

پنجشنبه 7 فروردين 1399 - 20:48

شناسه خبر: 114444

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی