در ششمین جلسه کارگروه تبعات اقتصادی کرونا؛

طرح جامع سیاست های کلان در رابطه با تبعات اقتصادی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت

ششمین جلسه کارگروه مدیریت تبعات اقتصادی کرونا روز چهارشنبه به ریاست دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و با حضور مدیران و کارشناسانی از سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی برگزار شد.

شناسه خبر: 114416 -

چهارشنبه 6 فروردين 1399 - 18:08

در این جلسه  طرح جامع سیاست های کلان در رابطه با تبعات اقتصادی کرونا مورد بحث قرار گرفت و همچنین در رابطه با ارائه کمک مالی به خانوارهای آسیب پذیر و حمایت و کمک به بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از کرونا با هدف حفظ اشتغال در کشور پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.

 در این جلسه کارگروه تبعات اقتصادی کرونا همچنین طرح تامین مالی زنجیره تولید با این هدف که بتواند از نقطه اول تامین مواد اولیه تا زنجیره ارزش و تولید کالای نهایی، بنگاه های تولید اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را تحت پوشش تامین مالی قرار دهد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

 مجموعه  پیشنهادهای ارائه شده در این کارگروه در جلسه ستاد اقتصادی کرونا که قرار است روز پنج شنبه (فردا) در حضور رئیس جمهور برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

شناسه خبر: 114416

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده