در جلسه هیات دولت : مردم ایران با حضور همیشگی خود در صحنه حماسه های زیادی آفریده اند

شناسه خبر: 113943 -

چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 16:00

شناسه خبر: 113943

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده