در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست دکتر روحانی تصویب شد؛

تایید گزارش نظارتی هیات نظارت صندوق منتهی به 29 اسفند سال 97 / موافقت با اعطای تسهیلات تکمیلی به طرح های روستایی از محل منابع صندوق با هدف حمایت از اشتغال روستایی

جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور اعضا برگزار شد.

سه شنبه 29 بهمن 1398 - 12:48

در این جلسه گزارش نظارتی هیات نظارت صندوق توسعه ملی منتهی به 1397.12.29 مورد تایید قرار گرفت و نرخ سود تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی در قالب تبصره 4 قانون بودجه سال های 97 الی 99 کشور براساس اذن مقام معظم رهبری، تعیین گردید.

دراین جلسه همچنین با اعطای تسهیلات تکمیلی به طرح های روستایی دریافت کننده تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی وفق قانون حمایت از اشتغال روستایی و عشایری  که تسهیلات قبلی خود را تا پایان سال 1397 دریافت کرده اند ، موافقت شد.

در جلسه امروز هیات امنای صندوق توسعه ملی مقرر شد تمام تراکنش های صندوق توسعه ملی برای تبدیل به ریال بر اساس نرخ سامانه نیما عمل شود.

در ادامه این جلسه با افزایش دوره تامین مالی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به مدت 4 سال موافقت شد.

شناسه خبر: 113914