از تخیلات کودکانه باید فاصله گرفت؛ اخبار دستاوردهای توسعه ای کشور باید منتشر شود

شناسه خبر: 113607 -

سه شنبه 8 بهمن 1398 - 13:33

شناسه خبر: 113607

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده