در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: من هم اقدامات خودم را انجام داده و نامه های لازم را نوشته ام اما همه باید برای رقابتی بودن انتخابات تلاش کنیم

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:37

شناسه خبر: 113567