در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور: ترور برجام از سوی دشمنان به خاطر شروع رشد و تحرک اقتصادی ایران بود

شناسه خبر: 113563 -

دوشنبه 7 بهمن 1398 - 15:17

شناسه خبر: 113563

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده