اینکه فقط در استان سیستان و بلوچستان 8 هزار میلیارد تومان طرح در حوزه آب و برق در دست اجرا است نشان می دهد دشمن وقفه هایی ایجاد کرده و سرعت ما را کاهش داده اما راه ما در مسیر توسعه و عمران کشور ادامه یافته است

شناسه خبر: 113457 -

شنبه 28 دی 1398 - 19:26

شناسه خبر: 113457

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده