آنچه امروز شر برای ایران است شر برای کل منطقه و دنیا است؛ ببینید آنها با آب و هوا، شورای حقوق بشر و یونسکو و همسایگان و متحدانشان چگونه رفتار کردند؟!

شناسه خبر: 113456 -

شنبه 28 دی 1398 - 19:25

شناسه خبر: 113456

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده