رئیس جمهور در جمع مدیران بانکی کشور در مجمع عمومی بانک مرکزی:به عنوان مسوول شورای عالی امنیت ملی، روزانه از امنیت و جلوگیری از برخورد نظامی مراقبت می کنم؛ اگر مراقبت روزانه انجام نگیرد، فاصله بین جنگ و صلح فقط یک گلوله است.

شناسه خبر: 113402 -

پنجشنبه 26 دی 1398 - 14:30

شناسه خبر: 113402

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده