در همایش دستاوردهای فن آورانه و نوانمندی های وزارت جهاد کشاورزی : دولت خود را در قبال حادثه هواپیما مسوول می داند و به همه وظایف حقوقی و قانونی خودش عمل خواهد کرد/مردم باید مطمئن شوند این حادثه تکرار نمی شود و غیر قابل تکرار خواهد بود

شناسه خبر: 113353 -

سه شنبه 24 دی 1398 - 15:34

شناسه خبر: 113353

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده