بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فن آورانه و توانمندی های وزارت جهاد کشاورزی : دستاوردهای فن آورانه حوزه کشاورزی/فناوری مهندسی ریشه برنج برای مصرف اندک آب

شناسه خبر: 113349 -

سه شنبه 24 دی 1398 - 15:30

شناسه خبر: 113349

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده