جلسه شورای اداری و افتتاح همزمان پروژه های زیربنایی و اقتصادی استان اردبیل

چهارشنبه 11 دی 1398 - 23:13

شناسه خبر: 113141