افتتاح خط تولید خودروی تجاری سنگین با نام «چاپار»

چهارشنبه 11 دی 1398 - 15:32

شناسه خبر: 113116