آبگیری و افتتاح سدهای بفراجرد و تازه کند در استان اردبیل

چهارشنبه 11 دی 1398 - 13:40

شناسه خبر: 113108