افتتاح ترمینال یک فرودگاه اردبیل و فاز اول بهسازی عوامل پرواز این فرودگاه

چهارشنبه 11 دی 1398 - 12:30

شناسه خبر: 113098