در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی: با جهش سوم به تولیدگر نخست در صنعت پتروشیمی در منطقه تبدیل می شویم

دوشنبه 9 دی 1398 - 14:08

شناسه خبر: 113037