در مراسم روز ملی صنعت پتروشیمی: تامین ارز 20 درصد واردات کشور و 50 درصد ارز بازار نیما توسط صنعت پتروشیمی، بیانگر نقش مهم این صنعت در سطح ملی و اقتصاد ملی است/سرداران جبهه اقتصاد در کنار حضور شجاعانه و هشیارانه مردم همیشه در صحنه، باعث شکست دشمنان شده است

شناسه خبر: 113033 -

دوشنبه 9 دی 1398 - 14:04

شناسه خبر: 113033

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده