در جلسه هیات دولت: مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند که دولت ارائه این کمک معیشتی را برای کاهش مقداری از مشکلات آنان ادامه خواهد داد/برای اجرای عدالت گام های بیشتر و مهمتری باید برداشته شود

شناسه خبر: 113002 -

چهارشنبه 4 دی 1398 - 15:01

شناسه خبر: 113002

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده