در جلسه هیات دولت: عزت امروز ایران به خاطر مقاومت و ایستادگی ملت است

شناسه خبر: 113000 -

چهارشنبه 4 دی 1398 - 14:59

شناسه خبر: 113000

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده