در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت روز دانشجو: روشنگری دکتر روحانی در مورد اصطلاح بی شناسنامه ها

دوشنبه 18 آذر 1398 - 09:40

شناسه خبر: 112733