در دیدار جمعی از معلولان کشور: روند توسعه کشور باوجود فشارهای شدید دشمنان تداوم یافته است

سه شنبه 12 آذر 1398 - 14:00

شناسه خبر: 112634