افتتاح و بهره برداری رسمی از خط آهن میانه- بستان آباد

چهارشنبه 6 آذر 1398 - 15:59

شناسه خبر: 112547