بازدید دکتر روحانی از روند کمک رسانی و گفت و گو با مردم زلزله زده

چهارشنبه 6 آذر 1398 - 12:06

شناسه خبر: 112526