مصاحبه دکتر واعظی با خبرنگاران در حاشیه هیئت دولت

شناسه خبر: 112469 -

چهارشنبه 29 آبان 1398 - 13:39

شناسه خبر: 112469

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- مصاحبه ها