تقدیم استوار نامه سفیر جدید زیمبابوه به دکتر روحانی

سه شنبه 28 آبان 1398 - 10:05

شناسه خبر: 112406