تقدیم استوارنامه سفیر جدید سوئد به دکتر روحانی

شناسه خبر: 112404 -

سه شنبه 28 آبان 1398 - 09:44

شناسه خبر: 112404

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای خارجی