افتتاح کارخانه تولید و بسته بندی آب معدنی با حضور دکتر نهاوندیان

پنجشنبه 23 آبان 1398 - 14:55

شناسه خبر: 112344