در هیچ دولتی به اندازه این دولت کار در زمینه آبرسانی ، برق‌رسانی، ارتباطات و مخابرات و گازرسانی به روستاها انجام نشده است/بعضی‌ها فکر می‌کنند که همه کار ما برجام بوده است برجام فقط یکی از کارهای پرافتخار ما بوده است

چهارشنبه 22 آبان 1398 - 14:38

شناسه خبر: 112313