مصاحبه دکتر واعظی با خبرنگاران در حاشیه هیئت دولت

شناسه خبر: 112302 -

چهارشنبه 22 آبان 1398 - 13:33

شناسه خبر: 112302

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- مصاحبه ها