حضور دکتر جنیدی در ایین نکوداشت استاد سید محمد هاشمی

شناسه خبر: 112293 -

سه شنبه 21 آبان 1398 - 19:04

شناسه خبر: 112293

- نهاد ریاست‌جمهوری

- آلبوم اول نهاد رسایت جمهوری

- دیدارهای داخلی