سخنرانی در اجتماع عظیم مردم رفسنجان استان کرمان

دوشنبه 20 آبان 1398 - 15:22

شناسه خبر: 112230