بازدید از مجتمع پتروشیمی بوشهر

شناسه خبر: 112114 -

پنجشنبه 16 آبان 1398 - 15:17

شناسه خبر: 112114

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- سفرهای داخلی