در مراسم افتتاح کارخانه نوآوری آزادی : حرکتی بزرگ و ارزنده در دولت های یازدهم و دوازدهم در عرصه زیربناها و زیرساخت ها انجام شده است

سه شنبه 14 آبان 1398 - 13:13

شناسه خبر: 112085