دکتر روحانی در دیدار رئیس جمهور موقت الجزایر

شناسه خبر: 111997 -

جمعه 3 آبان 1398 - 19:25

شناسه خبر: 111997

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی