مراسم بدرقه رسمی دکتر روحانی در فرودگاه مهرآباد و عزیمت به کشور اذربایجان

پنجشنبه 2 آبان 1398 - 13:01

شناسه خبر: 111927