دکتر واعظی در پاسخ به خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت

شناسه خبر: 111910 -

چهارشنبه 1 آبان 1398 - 12:53

شناسه خبر: 111910

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- مصاحبه ها